1- ناسیونالیسم : مکتب ملت خواهی(ملیت خواهی)

2- سوسیالیسم : مکتب فلسفی معتقد به ضرورت از میان رفتن مالکیت خصوصی یا

جلوگیری از جمع شدن سرمایه در دست اشخاص معدود بر ابزار تولید و سرمایه

3- رئالیسم : مکتب واقع گرایانه

4- رمانتیسم : مکتب احساس گرایی در ادبیات و نقاشی

5- فدرالیسم : مکتب سیاستی که بر طبق آن باید مملکت از اتحاد ایالات مستقل

تشکیل شود. 

6- تائوتیسم : مکتب فلسفی و سیاسی و اجتماعی منصوب به لائوتسه فیلسوف چینی

7- کوبیسم : مکتب حجم گرایانه در عرصه نقاشی منصوب به پابلو پیکاسو ازاسپانیا

8- ناتورالیسم : مکتب و آئین طبیعیون(اعتقاد به طبیعت)

9- سمبولیم : مکتب هنری و ادبی نماد گرایی و نماد پردازی

10- مارکسیسم : مکتب سیاسی و اقتصادی که موسس آن کارل مارکس بوده و اصول

سوسیالیسم علمی را تشریح می کند.

11- اگزیستانسیالیسم : مکتب فلسفی که اساس تفکر خود را بر انسان و حالات او نهاده است

12- ماتریالیسم : مکتب فلسفی که منکر روحیات و معنویات است و فقط وجود ماده را

می شناسد و آفرینش دنیا و طبیعت را از اثر حرکات مکانیکی اجزاء ماده می داند.

13- نازیسم : مکتب حزبی در آلمان که در زمان هیتلر قدرت و نفوذ داشت و معتقد به

برتری نژادی و ناسیونالیسم افراطی بود.

14- فاشیسم : مکتب و مسلکی سیاسی و طرز حکومتی که به طریق استبداد و

دیکتاتوری فرمانروایی می شود

15- کمونیسم : مکتبی که هدف آن الغاء مالکیت شخصی و از بین بردن اصول

سرمایه داری است

16- کاپیتالیسم : مکتب سرمایه داری

17- فوتوریسم : مکتبی در نقاشی

18- امپرسیونیسم : مکتبی در نقاشی

19- اکسپرسیونیسم : مکتبی در نقاشی

20- اونانیمیسم : مکتب ادبی

21- وریسم : مکتب ادبی در ایتالیا معروف به حقیقت نویسی

22- پیسکولوژیسم : مکتبی در علم روانکاوی

23- تهییسم : مکتب خدا پرستی و فلسفه الهی

24- اومانیسم : مکتب انسان دوستی

25- لیبرالیسم : مکتب آزادیخواهان

26- فمینیسم : مکتب هواداری از حقوق زنان

27- داروینیسم : مکتب تئوری چارلز داروین طبیعت شناس و فیلسوف انگلیسی در

خصوص تکوین و ارتقاء و تکامل حیوانات و نباتات 

28- دگماتیسم : مکتب اعتقاد و اظهار عقیده قاطع فلسفه و نظریه مذهبی که پیروان

آن را اعتقادیون می گویند.

29- سوفسطائیسم : مکتب منکر حساسیت و بدیهیات که بسیاری از اوضاع عالم

را وهم و خیال می داند

30- ماکیاولیسم : مکتب سیاسی که معتقد به اصول و مبانی اخلاقی نیست و هر

عملی را برای نیل مقصود جایز می داند

31- میترائیسم : مکتب و آئین مهرپرستی

32- میلیتاریسم : مکتب سیاسی که اعتقاد آن تسلط و نفوذ ارتش در شئون مملکت

یا منافع و مصالح نظامی در مملکت

33- نهلیسم : مکتب انقلابی که هدف آن از بین بردن عقاید و شئون اجتماعی بوده استتاريخ : شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱ | ۳:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.