فهرست جغرافی‌دانان مسلمان

 

نام

تولد-مرگ

کشور

آثار و اکتشافات

ابن خردادبه

۲۷۲-۲۰۵ ه.ق

ایران

کتاب «المسالک و الممالک»

ابوزید بلخی

۳۲۲-۲۳۶ ه.ق

ایران

کتاب «البدء و التاریخ»

ابن واضح

قرن دوم ه.ق

عراق

کتاب «البلدان»

علی بن حسین مسعودی

۳۴۶-۲۸۰ ه.ق

عراق

جهانگرد آفریقا از مصر تا ماداگاسکار و آسیا تا چین

مطهر بن طاهر مقدسی

قرن سوم ه.ق

فلسطین

جهانگرد از کرانه هند تا اندلس-کتاب «البدء و التاریخ»

محمد بن احمد مقدسی

۳۹۰-۳۳۴ ه.ق

فلسطین

کتاب «احسن التقاسیم»

ابوریحان بیرونی

۴۴۰-۳۶۲ ه.ق

ایران

کتاب‌های «تحقیق ماللهند» و «آثار الباقیه عن القرون الخالیه»

ابن فقیه همدانی

قرن سوم ه.ق

ایران

کتاب «المسالک و الممالک»

بلاذری

قرن سوم ه.ق

عراق

کتاب «فتوح البلدان»

محمد بن احمد جیهانی

قرن سوم ه.ق

ایران

کتاب «المسالک و الممالک»

احمد بن طیب سرخسی

قرن سوم ه.ق

ایران

کتاب «المسالک و الممالک»

ابوحنیفه دینوری

قرن سوم ه.ق

ایران

کتاب «البلدان»

ناصر خسرو قبادیانی

۴۸۱-۳۹۴ ه.ق

ایران

جهانگرد آسیا و آفریقا-کتاب «سفرنامه»

ابراهیم بن محمد استخری

قرن چهارم ه.ق

ایران

کتاب «الاقالیم» و «المسالک و الممالک»

محمود زمخشری

۵۳۷-۴۶۷ ه.ق

ایران

کتاب «الامکنه و الجبال و المیاء»

حاجی خلیفه

۴۸۸-۴۳۸ ه.ق

ترک

کتاب «جهان نما»

شریف ادریسی

۵۴۸-۴۹۳ ه.ق

مراکش

کتاب «نزهة المشتاق فی اختراق الافاق»

ابن حوقل

قرن چهارم ه.ق

عراق

کتاب «المسالک و الممالک»

احمد بن محمد میدانی

قرن پنجم ه.ق

ایران

کتاب «السامی فی الاسامی»

شهاب الدین یاقوت حموی

۶۲۴-۵۷۴ ه.ق

یونان

کتاب «معجم البلدان»

ابن بلخی

قرن پنجم ه.ق

ایران

کتاب «فارسنامه»

عمادالدین زکریا قزوینی

۶۸۲-۶۰۰ ه.ق

ایران

کتاب «آثار البلاد و اخبار العباد» و «عجایب المخلوقات»

ابن سعید غرناطی

۶۷۳-۶۱۰ ه.ق

اندلس

کتاب «المغرب فی حلی المغرب»

حمدالله مستوفی

۷۵۰-۶۸۰ ه.ق

ایران

کتاب «نزهة القلوب»

ابو الفداء

۷۳۲-۶۷۲ ه.ق

سوریه

کتاب «تقویم البلدان»

ابن فضل‌الله

۷۴۹-۷۰۰ ه.ق

سوریه

کتاب «المسالک الابصار فی ممالک الامصار»

ابن بطوطه طنجی

۷۷۹-۷۰۳ ه.ق

مراکش

جهانگرد اروپا و آفریقا و آسیا تا چین-کتاب «تحفه النظار فی غرایب الامصار»

تقی الدین مقریزی

۸۴۵-۷۶۶ ه.ق

لبنان

کتاب «المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الاثار»

ابن ماجد

قرن نهم

ایران

جهانگرد و دریانورد-مخترع قطب نمای مغناطیسی و کاشف هند

محمدحسین پاپلی یزدی

معاصر

ایران

جغرافیدان، محقق و نویسنده

فرهاد میرزا

۱۳۰۵-۱۲۳۳ ه.ق

ایران

کتاب «جام جم در جغرافیا»

حسن اعتماد السلطنه

۱۳۶۳-۱۲۶۳ ه.ق

ایران

کتاب‌های «مطلع الشمس» و «مرآ البلدان»

عباس اقبال آشتیانی

۱۳۲۴-۱۲۷۷ ه.ق

ایران

کتاب‌های «تاریخ اکتشافات جغرافیایی» و «ترکستان در حمله مغول»تاريخ : شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ | ٥:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.