۱۹۷۰

 

هانس اولوف گوستا آلفون

سوئد

«به منظور تحقیقاتش در مورد مغناطوهیدرودینامیک، و استفاده آن در فیزیک پلاسما

 

لوئیس نیل

فرانسه

برای تحقیق در باره پادفرومغناطیس و فری مغناطیس، در فیزیک حالت جامد

۱۹۷۱

 

دنیس گابور

بریتانیا

به منظور پیدا کردن مبانی تمام‌نگاری

۱۹۷۲

 

جان باردین

آمریکا

برای ارائهٔ نظریه‌ای در بارهٔ ابررسانایی، نظریهٔ بی‌سی‌اس

 

لئون نیل کوپر

آمریکا

 

جان رابرت شریفر

آمریکا

۱۹۷۳

 

لئو ایساکی

ژاپن

کشف پدیدهٔ تونل ژنی در نیم رسانه‌ها و ابر رسانه‌ها

 

ایوار جیاور

آمریکا
نروژ

 

بریان دیوید جوزفسون

بریتانیا

به منظور تحقیقاتش دربارهٔ خصوصیات عبور ابر جریان از سد تونلی

۱۹۷۴

 

مارتین رایل

بریتانیا

به خاطر کشف تپ اخترهاو کارهای انجام گرفته در زمینهٔ نجوم رادیویی

 

آنتونی هویش

بریتانیا

۱۹۷۵

 

آگه بوهر

دانمارک

به منظور پیدا کردن ارتباط میان حرکت جمعی و حرکت ذره، و ایجاد نظریه‌ای دربارهٔ ساختار هستهٔ اتم

 

بن روی ماتلسن

دانمارک

 

لئو جیمز رینواتر

آمریکا

۱۹۷۶

 

برتون ریشتر

آمریکا

برای کشف یک ذره بنیادی مهم

 

ساموئل چائو چونگ تینگ

آمریکا

۱۹۷۷

 

فیلیپ وارن اندرسن

آمریکا

به منظور کارهای انجام گرفته در زمینهٔ سیستم‌های مغناطیستی و سیستم‌های نامنظم

 

نویل فرانسیس مات

بریتانیا

 

جان هاسبورک وان ولک

آمریکا

۱۹۷۸

 

پیوتر کاپیتسا

روسیه

به خاطر کارهایش روی فیزیک دماهای پایین

 

آرنو آلان پنزیاس

آمریکا

به خاطر کشف تابش میکروموجی زمینهٔ کیهانی، تابش زمینهٔ کیهانی

 

رابرت وودرو ویلسون

آمریکا

۱۹۷۹

 

شلدون لی گلاشو

آمریکا

به منظور تحقیق در مورد مدل وحدت‌یافتهٔ نیروهای ضعیف و الکترومغناطیس و به خاطر پیشگویی در مورد جریان‌های بی‌اثر

 

عبدالسلام

پاکستان

 

استیون واینبرگ

آمریکا

۱۹۸۰

 

جیمز کرونین

آمریکا

به خاطر کشف موارد نقض اصول تقارن بنیادی در واپاشی مزون‌های کائون خنثی

 

وال لوگسدون فیچ

آمریکا

۱۹۸۱

 

نیکولاس بلومبرگر

آمریکا

برای مشارکت در مورد طیف نمایی لیزری

 

آرتور لئونارد شالو

آمریکا

 

کای سیگبان

سوئد

برای تحقیقاتش در باره پیشبرد طیف نمایی الکترونی با تفکیک زیاد

۱۹۸۲

 

کنت ویلسن

آمریکا

برای ارائه روشی در مورد تحلیل پدیده‌های بحرانی

۱۹۸۳

 

سابراهمانین چاندراسکار

هند
آمریکا

به پاس کارهایش در مورد ساختار و تحول ستاره‌ها

 

ویلیام آلفرد فاولر

آمریکا

به منظور بررسی در باره تشکیل عناصر شیمیایی در عالم

۱۹۸۴

 

کارلو روبیا

ایتالیا

به خاطر سهم تعیین کننده اش در پروژه بزرگ که به کشف ذرات می‌دانی Wوz منجر شد

 

سیمون ون درمیر

هلند

۱۹۸۵

 

کلاوس فون کلیتسینگ

آلمان

به منظور پیدا کردن اثر کوانتومی هال

۱۹۸۶

 

ارنست روسکا

آلمان

برای ساختن میکروسکوپ الکترونی

 

گرد بینینگ

آلمان

به خاطر ساخت میکروسکوپ الکترونی تونلی روبشی، میکروسکوپ تونلی روبشی

 

هاینریش روهرر

سوئیس

۱۹۸۷

 

یوهانس جرج بدنورز

آلمان

برای کشف ابر رسانایی گرم

 

کارل الکساندر مولر

سوئیس

۱۹۸۸

 

لیان لدرمن

آمریکا

به خاطر آزمایشهایشان با باریکه نوترینو و کشف نوترینوی موئون

 

ملوین شوارتز

آمریکا

 

جک اشتینبرگر

آمریکا

۱۹۸۹

 

نورمن فاستر رمزی

آمریکا

به خاطر کشفهایش در زمینه طیف نمایی تشدید اتمی، که به ساخت میرز هیدروژن و ساعت اتمی منجر شد

 

هانس جرج دهملت

آمریکا

برای ارائه روشی به مظور دام اندازی اتم‌های منفرد

 

ولفگانگ پل

آلمان

۱۹۹۰

 

جروم ایزاک فریدمان

آمریکا

به مظور پژوهشهایشان در مورد پراکنش الکترونها از هسته‌ها، که بیان کننده کوارک در نوکلئونهاست

 

هنری وی کندال

آمریکا

 

ریچارد ادوارد تایلور

کانادا
آمریکا

۱۹۹۱

 

پیر-ژیل دوژن

فرانسه

به منظور پیدا کردن آرایش مولکولها در موادی مثل بلورهای مایع، ابر رسانها، پولیمرها

۱۹۹۲

 

جورج چرپک

فرانسه

به منظور مشارکتش در ذره‌سنج و کارهایشان در رابطه با آشکارسازی الکترونی سریع برای ذرات پر انرژی

۱۹۹۳

 

راسل هالس

آمریکا

به منظور کشف نوع جدیدی از تپ‌اختر، که این کشف امکانات تازه‌ای برای مطالعهٔ جاذبه به وجود آورد

 

جوزف تیلور

آمریکا

۱۹۹۴

 

برترام برکهاوس

کانادا

برای توسعه طیف سنجی نوترونی و برای مشارکت‌های پیشگام به توسعه تکنیک‌های پراکندگی نوترون برای مطالعات فیزیک ماده چگال

 

کلیفورد گلنوود شال

آمریکا

برای توسعه روش پراش نوترون و برای کمک به توسعه ی تکنیک‌های پراکندگی نوترونی برای مطالعات فیزیک ماده چگال

۱۹۹۵

 

مارتین لویز پرل

آمریکا

برای کشف لپتون تاو و برای مشارکتهای پیشگام تجربی به فیزیک لپتون

 

فردریک رینز

آمریکا

برای شناسایی نوترینو و برای مشارکتهای پیشگام در فیزیک لپتون

۱۹۹۶

 

دیوید موریس لی

آمریکا

برای کشف ابرشاره هلیوم

 

داگلاس دین اشرفت

آمریکا

 

رابرت کلمن ریچاردسون

آمریکا

۱۹۹۷

 

استیون چو

آمریکا

برای توسعه دادن روش‌های سرد کردن و به دام انداختن اتم‌ها با نور لیزری

 

کلود کوهن تانوژی

فرانسه

 

ویلیام دانیل فیلیپ

آمریکا

۱۹۹۸

 

رابرت لافلین

آمریکا

برای کشف جدید از یک فرم مایع کوانتومی

 

هورست لودویگ اشتورمر

آلمان
آمریکا

 

دانیل چی تسوئی

آمریکا

۱۹۹۹

 

گراردوس توفت

هلند

برای مشخص کردن ساختار کوانتومی از فعل و انفعالات الکتروضعیف در فیزیک

 

مارتینیوس ولتمن

هلند

۲۰۰۰

 

ژورس آلفروف

روسیه

برای توسعه نیمه رسانا هترواستراکچرز مورد استفاده در سرعت بالا واوپتو الکترونیک

 

هربرت کرومر

آلمان
آمریکا

 

جک کیلبی

آمریکا

برای مشارکت در اختراع تراشه

۲۰۰۱

 

اریک آلن کرنل

آمریکا

برای دستیابی به چگالش بوز-اینشتین در رقیق کردن گازها از اتم‌های قلیایی، و برای مطالعات اولیه اساسی خواص میعانات

کارل ادوین ویمن

آمریکا

 

ولفانگ کترله

آلمان

۲۰۰۲

 

ریموند دیویس پسر

آمریکا

برای سهم پیشگام دراخترفیزیک، به ویژه برای تشخیص نوترینوهای کیهانی

 

ماساتوشی کوشیبا

ژاپن

 

ریکاردو جیاکونی

آمریکا

برای کمک‌های پیشگام به فیزیک نجومی، که منجر به کشف منابع اشعه کیهانی شد

۲۰۰۳

 

آلکسی آلکسیویچ آبریکوسوف

روسیه
آمریکا

برای کمک‌های پیشگام به تئوری ابررسانایی و ابرشاره

 

ویتالی لازاریویچ گینزبرگ

روسیه

 

آنتونی جیمز لگت

بریتانیا
آمریکا

۲۰۰۴

 

دیوید گراس

آمریکا

برای کشف آزادی مجانبی در نظریه نیروی هسته‌ای قوی

 

دیوید پولیتزر

آمریکا

 

فرانک ویلچک

آمریکا

۲۰۰۵

 

روی جی. گلوبر

آمریکا

برای همکاری در نظریه کوانتومی انسجام نوری

 

جان هال

آمریکا

برای مقالات خود جهت توسعه مبتنی بر لیزر، دقت طیف سنجی، روش شانه بسامد نوری

 

تئودور هانش

آلمان

۲۰۰۶

 

جان ماتر

آمریکا

برای کشف شکل مربوط به تابش جسم سیاه و ناهمسانگردی در تابش زمینه کیهانی

 

جرج اسموت

آمریکا

۲۰۰۷

 

آلبر فر

فرانسه

کشف مقاومت مغناطیسی بزرگ

 

پتر گرونبرگ

آلمان

۲۰۰۸

 

ماکوتو کوبایاشی

ژاپن

کشف منشاء تقارن شکسته و اثبات وجود حداقل سه دسته از کوارک‌ها در طبیعت

 

شیهید ماسکاوا

ژاپن

 

یوایچیرو نامبو

آمریکا

کشف مکانیسم شکست خود به خود تقارن در ذرات زیراتمی

۲۰۰۹

 

چارلز کائو

هنگ کنگ
بریتانیا
آمریکا

پژوهش منجر به اختراع فیبر نوری برای مخابرات نوری

 

ویلارد بویل

کانادا

اختراع سی سی دی یا ردیاب نور، دستگاه جفت‌کننده بار

 

جورج اسمیت

آمریکا

۲۰۱۰

 

آندره گایم

روسیه
هلند

برای آزمایش‌های پیشگامانه در رابطه با مواد دو بعدی گرافین

 

کنستانتین نووسلف

روسیه
بریتانیا

۲۰۱۱

 

آدم ریس

آمریکا

برای کشف انبساط شتابان جهان از طریق ابرنواخترهای دوردست

 

سال پرلموتر

آمریکا

 

برایان اشمیت

آمریکا
استرالیا

۲۰۱۲

 

سرژ هاروش

فرانسه

برای پیدا کردن روشهای آزمایش تک سیستم‌های کوانتمی

دیوید واینلند

آمریکا


 تاريخ : یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱ | ۸:۱۱ ‎ق.ظ | نویسنده : kourosh hasanpour | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.