غارهای معروف جهان

غار آگدقلک : در قصبه ای به همین نام در شمال مجارستان واقع شده و دارای استالاگمیت های بزرگی است و طول آن حدود 5 مایل است.

 غار آلتامیرا: نزدیک ساندن تو ، در اسپانیا در دیوار و سقف آن تصاویر حیوانات نقاشی شده و از آثار عصر حجر است.

 غار بلوگروتو(غار آبی ) در جزیره کاپری ایتالیا است این غار بواسطه وجود موج دائمی در سنگهای آهکی بوجود آمده و اکنون نصف آنرا آب فرا گرفته و چون ساحل به تدریج توی آب می رود، نور آبی غار از یک سوراخ که در زیر آب واقغ شده می تابد و فضای غار را روشن می کند . این غار یکی از نواحی جذاب گردشگری است و قایقرانان با محاسبه مدت زمان جذرو مد آب جهانگردان را به درون غار می برند – هنگام مد دهانه غار بسته می شود و هنگام جزر دهانه غار نمایان میشود.

غار کالسباد: در جنوب خاوری نیومکزیکو واقع است و بزرگترین راهروی زیر زمینی می باشد که تاکنون کشف شده است.

 غار یخی: نزدیک دوب سینا ، در چسلواکی است و به سبب وجود بلورهای یخی زیبا در آن مورد توجه مردم قرار گرفته است.

 غار کنت : نزدیک تور کواهی انگلستان است که منبع بزرگی برای کسب اطلاعات بسیار در مورد انان عصر پالئولتیک است.

 غار ماموت : غار سنگ آهکی استکه در کنتاکی مرکزی در امریکاست. قطر دهانه آن 16 کیلو متر می یاشد ولی حداقل 5/241 کیلومتر طول معبر های نامنظم زیر زمینی آن درسطوح مختلف است و حرارت هوای آن متجاوز از 120 درجه سانتیگراد است.

غار پوستوژنا(پرستو میا): نزدیک پوستامیا، در آلپ های ژولیان در حدود 40 کیلومتری شمال باختری بندر تریست  قرار دارد که بزرگترین غار دارنده استالاگمیت در اروپاست ، رود پیوک در بخشهایی از آن جریان دارد

غار آواز خوان : در ایسلند، این غار از جنس مواد مذاب آتشفشانی است ونام خود را از انعکاس صدای کسی گرفته که در آن آواز می خوانده.

غار علی سرد ( علی صدر): در 60 کیلومتری شمال غربی همدان در کوه های سوباشی  است، دهانه غار در ارتفاعی پائین تر از سطح کوه قرار دارد- رسوبات استالاگمیت قابل رویت در سقف و دیوار های غار است. محوطه غار دالانهای پیچ واپیچ و دهلیز های متعددی دارد. از مجموعه رشته آبها ، در یاچه عظیمی در غار ایجاد شده.  آب بسیار زلال است- تمام :کانال های این غار هنوز کشف نشده است .  می گویند پس از طی 10 الی 11 کیلومتر دوباره به کانال ها و دریاچه این غار  بازگشته اند . این غار یکی از عوامل جلب جهانگرد در همدان به شمار می رود.

 غار وباندوت: در جنوب ایالت ایندیانا در آمریکای مرکزی است . جنس این غار از آهک بوده و معبر های آن دارای پنج سطوح می باشد و یکی از بزرگترین غارهای آمریکای شمالی است. در این غار کوه به ارتفاع 40 متری وجود دارد که یکی از کوه های بزرگ زیر زمینی است.

/ 1 نظر / 91 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir