واژه های سینمایی

آرتیست: هنرمند،بازیگر ماهر

آکتور    : هنرپیشه مرد

آکتوریس: هنرپیشه زن

استودیو: کارگاه و محل تهیه فیلم

ایده: القاء فکر به وسیله فیلم

پرسوناژ: بازیگران تئاتر یا سینما

پروژکتور: نور افکن فیلم

پلان   : صحنه ای از فیلم

پزتیو  : نسخه مثبت حلقه فیلم برداری شده

پیس  : نمایشنامه

تراژدی: صحنه های تاثرآور، حوادث فجیع

تروکاژ: نیرنگ ها و حقه های سینمایی

تکنیک: اصول فنی و شیوه کار

درام : نمایش زندگی عادی که ممکن است شاد یا غمناک باشد.

دکور : تزئینات صحنه

دکوراتور : طراح تزئین صحنه

دکومانتر : فیلم های مستند و حقیقی از پدیده ها و طبیعت

 دوبلاژ    : برگرداندن گفتگوی فیلم از زبانی به زبان دیگر

رل : نقش هنری

سانسور : حذف قسمتی از فیلم و نمایش

سکانس : عملیات ممتد و مداوم بدون مکث و توقف

سن   : صحنه یا محل نمایش

سوژه : موضوع فیلم یا داستان

فستیوال سینمایی : جشن یا نمایشگاه بین المللی سینمایی که برای انتخاب بهترین محصولات سالانه

 در کشورهای منطقه تشکیل میشود.

فون : متن ، مانند موزیک فون که منظور موزیک متن فیلم یا تئاتر است.

کاراکتر  : یک رل در داستان که دارای شخصیتی خاص باشد.

کمپرزیتور:سازنده آهنگها

کمدی   : بیان دراماتیک نکات خنده آور زندگی انسان ها درسینما و تئاتر.

لژ  : محل مخصوص و مجزا

گریم : آرایش چهره بازیگران مطابق شخصیت افراد در سناریو.

ملودرام : فیلم یا نمایشی که آمیخته ای از صحنه های تفریحی و غم انگیز است.

مونتاژ   : مرتبط کردن قطعات فیلمبرداری شده طبق سناریو.

میزانس: کارگردانی،اجرا، رهبری بازیگران و نظارت دقیق بر امور فنی وهنری مربوط به تهیه فیلم.

نگاتیو : نسخه منفی نوار فیلمبرداری شده.

/ 0 نظر / 106 بازدید