اقیانوس های کره ی زمین

1.اقیانوس کبیر(آرام):Pacific ocean

وسعت حدود 166 میلیون کیلومتر مربّع(بزرگ ترین اقیانوس جهان)

دریا های منشعب از آن عبارت انداز: برینگ- اختسک- ژاپن- چین- مرجان- تاسمانی- خلیج کالیفرنیا و آلاسکا.

عمق متوسّط=4188 متر- عمیق ترین ناحیه که در ضمن عمیق ترین ناحیه ی جهان به شمار می رود گودال ماریان در شرق فیلیپین با بیش از 11000 متر عمق.

2.اقیانوس اطلس :Atlanticocean

وسعت حدود 83 میلیون کیلومتر مربّع واقع بین قارّه آمریکا و قارّه های اروپا و آفریقا.

دریا های منشعب از آن عبارت انداز:کارائیب- شمال- لابرادور- بالتبک- مانش و خلیج های هودسن- گینه- بیسکای(کاسنگنی)-مکزیک.

دریای مدیترانه و انشعاب آن(آدریاتیک،اژه،ایونی،تیرنو)به وسیله ی تنگه ی جبل الطّارق و دریا های مرمره و سیاه به وسیله ی تنگه های داردانل ویسفر از آب این اقیانوس تغذیه می شوند.جریان معروف آب گرم گلف استریم در نیمه ی شمالی این اقیانوس دیده می شود.

عمیق ترین ناحیه ی این اقیانوس 9200 متر و در شرق جزیره ی پورتوریکو می باشد.

3.اقیانوس هند Indianocean:

وسعت حدود 75 میلیون کیلومتر مربّع.

دریا های منشعب از آن عبارت انداز:آندامان،عمان و خلیج های فارس،بنگال و عدن.

عمیق ترین ناحیه ی این اقیانوس در جنوب جزیره ی جاوه ی اندونزی و به عمق 7450 متر می باشد.

4.اقیانوس منجمد شمالی Arcticocean:

وسعت حدود 15 میلیون کیلومتر مربّع.

در بیشتر مواقع سال آب های این اقیانوس یخ بسته اند.

دریا های منشعب عبارت انداز:لاپتف- سفید- بارنتز- لینکلن- بوفورت.

این اقیانوس به وسیله ی تنگه ی برینگ با اقیانوس کبیر(آرام) و از طریق دریای گروئنلند با اقیانوس اطلس ارتباط پیدا می کند.

5.اقیانوس منجمد جنوبی Antarcticocean:

وسعت حدود 20 میلیون کیلومتر مربّع.

در اکثر مواقع سال آب های این اقیانوس نیز یخ بسته اند.

دریا های منشعب از این اقیانوس عبارت انداز:آموندسن(به نام روآلد آموندسن اولّین کاشف قطب جنوب)- روس-ودل-و خلیج های مارگریت،فار،سالزبرگر.

/ 0 نظر / 19 بازدید