وسیع ترین کشورهای دنیا

نام کشور

وسعت(کیلومترمربع

روسیه

۱۷/۰۷۵/۴۰۰

کانادا

۹/۹۷۶/۱۳۹

چین

۹/۵۶۰/۷۷۹

آمریکا

۹/۳۶۹/۸۸۵

برزیل

۸/۵۱۱/۹۶۵

استرالیا

۷/۶۸۶/۲۲۰

هند

۳/۲۸۷/۵۹۰

آرژانتین

۲/۷۷۶/۸۸۹

قزاقستان

۲/۷۱۷/۳۰۰

سودان

۲/۵۰۵/۸۱۳

الجزایر

۲/۳۸۱/۷۴۱

زئیر

۲/۳۴۵/۴۰۹

عربستان

۲/۱۴۹/۶۷۷

اندونزی

۲/۰۴۲/۰۲۴

مکزیک

۱/۹۷۲/۵۴۷

لیبی

۱/۷۷۵/۰۰۰

ایران

۱/۶۴۸/۱۹۵

مغولستان

۱/۵۶۵/۰۰۰

پرو

۱/۲۸۵/۲۱۶

چاد

۱/۲۸۴/۰۰۰

/ 0 نظر / 10 بازدید