سن برخی از حیوانات

لاک پشت 350 سال  - غاز 40 سال    -  نهنگ 100 سال   -   سوسمار 300 سال

بلبل 18 سال -  قناری 24 سال-  فیل 100 سال -  قرقاول 15 سال -کلاغ 100 سال 

 گاو 25 سال-  کبوتر 20 سال -  عقاب 100 سال - گوسفند 12 سال - بز 15 سال

 طوطی 60 سال  - اسب 30 سال - گربه 13 سال -  مرغ ماهی خور 60 سال

شیر 40 سال - سگ 15 سال - چکاوک 18 سال - مرغ 14 سال - خرگوش 7 سال

مرغ سقا 50 سال - کبک 15 سال - خوک 25 سال -  پروانه 3 ماه   طاووس 24 سال

شتر 40 سال - روباه و اسب ۵۰سال  -  خرس۵۰ سال - زنبورعسل۱سال

پشه:۶ماه -مگس:۴ماه

/ 0 نظر / 12 بازدید