برج‌های فلکی دوازده‌گانه

نام برج‌های فلکی دوازده‌گانهٔ منطقةالبروج که دانشمند ایرانی عبدالرحمان صوفی در سال ۹۶۴ میلادی در اصفهان تعیین و ترسیم کرده عبارت هستد از:

 1. برج حمل؛ قوچ، بره
 2. برج ثور؛ گاو نر
 3. برج جوزا؛ دو پیکر
 4. برج سرطان؛ خرچنگ
 5. برج اسد؛ شیر
 6. برج سنبله؛ خوشه، دوشیزه
 7. برج میزان؛ ترازو
 8. برج عقرب؛ کژدم
 9. برج قوس؛ کمانگیر
 10. برج جدی؛ بزغالهٔ نر (بزماهی)
 11. برج دلو؛ آب ریز
 12. برج حوت؛ ماهی

 

برج

نام لاتین

ماه‌های
خورشیدی

طول زمانی
d: h: m

ساعت میانگین حلول

تاریخ‌های نجومی

تاریخ‌های میلادی

حَمَل

Aries

فروردین

30:11:00

صفر بامداد اول فروردین

۱ فروردین - ۳۰ فروردین

۲۱ مارس۱۹ آوریل

ثور

Taurus

اردیبهشت

30:23:06

۱۰:۵۸ روز ۳۱ فروردین

۳۱ فروردین - ۳۰ اردیبهشت

۲۰ آوریل۲۰ مه

جوزا

Gemini

خرداد

31:07:54

۱۰:۰۳ روز ۳۱ اردیبهشت

۳۱ اردیبهشت - ۳۱ خرداد

۲۱ مه۲۱ ژوئن

سرطان

Cancer

تیر

31:10:52

۱۷:۵۶ روز ۳۱ خرداد

۱ تیر - ۳۱ تیر

۲۲ ژوئن۲۲ ژوئیه

اسد

Leo

مرداد

31:07:05

۰۴:۴۹ روز ۱ مرداد

۱ مرداد - ۳۱ مرداد

۲۳ ژوئیه۲۲ اوت

سنبله

Virgo

شهریور

30:21:40

۱۱:۵۶ روز ۱ شهریور

۱ شهریور - ۳۱ شهریور

۲۳ اوت۲۲ سپتامبر

میزان

Libra

مهر

30:09:23

۰۹:۳۷ روز ۱ مهر

۱ مهر - ۱ آبان

۲۳ سپتامبر۲۳ اکتبر

عقرب

Scorpius

آبان

29:21:36

۱۹:۰۳ روز ۱ آبان

۲ آبان - ۱ آذر

۲۴ اکتبر۲۲ نوامبر

قوس

Sagittarius

آذر

29:13:20

۱۶:۴۲ روز ۱ آذر

۲ آذر - ۳۰ آذر

۲۳ نوامبر۲۱ دسامبر

جدی

Capricornus

دی

29:10:39

۰۶:۰۶ روز ۱ دی

۱ دی - ۳۰ دی

۲۲ دسامبر۲۰ ژانویه

دلو

Aquarius

بهمن

29:14:08

۱۶:۴۴ روز ۳۰ دی

۱ بهمن - ۲۹ بهمن

۲۱ ژانویه۱۸ فوریه

حوت

Pisces

اسفند

29:22:58

۰۶:۵۲ روز ۳۰ بهمن

۳۰ بهمن - آخر اسفند

۱۹ فوریه۲۰ مارس

/ 0 نظر / 1251 بازدید