نخستین ها

نخستین مردی که قله اورست را فتح کرد شریاته نتیسا بود.

نخستین کشوری که ماه مصنوعی را به فضا پرتاب کرد ایالات متحده آمریکا بود.

نخستین اروپایی که به چین سفر کرد مارکوپولوی ایتالیایی بود.

نخستین اروپایی که به دور دنیا سفر کرد ماژلان بود.

نخستین شخصی که موفق شد اتم را بشکافد لرد روته فورد انگلیسی بود.

نخستین اروپایی که هند را فتح کرد اسکندر مقدونی بود.

نخستین سفینه فضایی که بر کره ماه فرود آمد لونا۹ شوروی بود.

نخستین فضانورد یوری گاگارین اهل شوروی بود.

نخستین فضانوردی که در فضا شناور گردید الکس لئونف اهل شوروی بود.

نخستین سفینه فضایی مسافربری که به طرف فضا پرتاب شد وسک هود یک شوروی بود.

نخستین زن فضانورد والنتیاتر شکو وای اهل شوروی بود.

نخستین زن فضانورد ایرانی انوشه انصاری بود

/ 0 نظر / 9 بازدید