واحدهای طول در دستگاه بین‌المللی یکاها SI

طول
فهرست کامل

یکا

کد یکا

کوته‌نوشت

توضیحات

ضریب تبدیل به متر

یکاهای خروجی ترکیب

مگامتر

Mm

Mm

US spelling: megameter

۱٬۰۰۰٬۰۰۰

 

کیلومتر

km

km

US spelling: kilometer

۱٬۰۰۰

  • kmmi

متر

m

متر

US spelling: meter

۱

  • m ft
  • m ftin

سانتی‌متر

cm

cm

US spelling: centimeter

۰٫۰۱

  • cm in

میلی‌متر

mm

mm

US spelling: millimeter

۰٫۰۰۱

  • mm in

میکرومتر

μm (um)

µm

US spelling: micrometer

۰٫۰۰۰۰۰۱

 

نانومتر

nm

nm

US spelling: nanometer

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۱

'متن مورب'

آنگستروم

Å
(angstrom)

Å

 

۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

 

مایل

mi

mi

 

۱٬۶۰۹٫۳۴۴

  • mi km

فورلانگ

furlong

   

۲۰۱٫۱۶۸

 

زنجیر (یکا)

chain

   

۲۰٫۱۱۶۸

 

rod

rd

rd

For other names of this unit see the

۵٫۰۲۹۲

 

فاتوم

fathom

 

assumes 1 fathom ≡ 6 ft

۱٫۸۲۸۸

 

یارد

yd

yd

assumes the international definition

۰٫۹۱۴۴

 

پا

ft (foot)

ft

The foot code will produce foot as the plural form.

۰٫۳۰۴۸

  • ftin (feet and inches)
  • ft m (foot m)

اینچ

in

in

 

۰٫۰۲۵۴

  • in cm
  • in mm

مایل دریایی

nmi

nmi

the استاندارد بین‌المللی nautical mile
For other nautical miles see the

۱٬۸۵۲

 

parsec

pc

pc

 

۳٫۰۸۵۶۷۷۵۸۱۴۶۷۲×1016

 

سال نوری

ly

ly

 

۹٫۴۶۰۷۳۰۴۷۲۵۸۰۸×1015

 

یکای کیهانی

AU

AU

 

۱۴۹٬۵۹۷٬۸۷۰٬۷۰۰

 
/ 0 نظر / 138 بازدید