فهرست برندگان نوبل شیمی 2

۱۹۴۰

اعطانشده‌است.

۱۹۴۱

۱۹۴۲

۱۹۴۳

 

گئورگ دو هوسی

 مجارستان

برای کارهایش بر روی ایزوتوپ‌ها به عنوان ردیاب در مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی

۱۹۴۴

 

اتو هان

 آلمان

برای کشف شکافت هسته‌های سنگین

۱۹۴۵

 

آرتوری ایلماری ویرتانن

 فنلاند

برای مطالعات و نوآوری‌هایش در زمینهٔ کشاورزی و مواد غذایی شیمیایی، بویژه روشش در نگهداری علوفه

۱۹۴۶

 

جیمز بچلر سامنر

آمریکا

برای کشف آنکه آنزیم‌ها را می‌توان بلوری کرد

 

جان هاوارد نورثروب

آمریکا

برای فرآوری آنزیم‌ها و پروتئین ویروس‌ها در شکل خالص آن‌ها

 

وندل مردیت استنلی

آمریکا

۱۹۴۷

 

رابرت رابینسون

 بریتانیا

برای تحقیق در زمینه محصولات گیاهی با اهمیت زیست شناختی، به ویژهآلکالوییدها

۱۹۴۸

 

آرنه تیسلیوس

 سوئد

برای تحقیق درباره الکتروفورز و اکتشافات خوددرباره ماهیت پیچیده ی پروتیینهای سروم

۱۹۴۹

 

ویلیام جیوک

آمریکا

برای مشارکتهای خود در زمینه ترمودینامیک شیمیایی، سردسازی مغناطیسی و بررســی رفتار مواد در دماهای بسیار پایین

۱۹۵۰

 

اوتو دایلز

 آلمان

برای کشف دیانهای مصنوعی

 

کورت آلدر

 آلمان

۱۹۵۱

 

ادوین مک میلان

آمریکا

برای کشف شیمی عناصر با عدد اتمی بالاتر از عدد اتمی اورانیوم، عنصر ترااورانیمی

 

گلن سیبورگ

آمریکا

۱۹۵۲

 

آرچر جان پرتر مارتین

 بریتانیا

 برای اختراع دستگاه کروماتوگرافی

 

ریچارد لاورنس ساینگ

 بریتانیا

۱۹۵۳

 

هرمان استاودینگر

 آلمان

برای اکتشافات خود در زمینه شیمی ماکرومولکولی

۱۹۵۴

 

لینوس پاولینگ

آمریکا

برای تحقیقاتی که در عرصه کشش مولکولی و کاربردهای آن برای توضیح ساختار مواد پیچیده انجام داد

۱۹۵۵

 

ونسانت دو وینیو

آمریکا

برای تحقیقاتی که درباره بیوشیمی ترکیبات مهم گوگردی به خصوص سنتز هورمونهای پلی پپتیدی انجام داد

۱۹۵۶

 

سر سایریل هینشلوود

 بریتانیا

برای تحقیقاتش درباره مکانیزم‌های واکنشهای شیمیایی

 

نیکولای سیمینوف

 روسیه

۱۹۵۷

 

لرد تاد

 بریتانیا

برای کار درباره نوکلئوتیدو کوآنزیم‌های نوکلئوتیدی

۱۹۵۸

 

فردریک سنگر

 بریتانیا

برای کار خود را بر روی ساختار پروتئین، به خصوص انسولین

۱۹۵۹

 

یاروسلاو هیروفسکی

جمهوری چک

به خاطر کشف و توسعه شیوه‌های تحلیلی قطب نگاری

۱۹۶۰

 

ویلارد اف لیبای

آمریکا

برای توسعه روش استفاده از کربن ۱۴ برای تعیین سن در باستان شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک و دیگر شاخه‌های علم

۱۹۶۱

 

ملوین کالوین

آمریکا

برای تحقیقات خود را بر روی جذب دی اکسید کربن در گیاهان

۱۹۶۲

 

ماکس اف پراتز

 بریتانیا

برای مطالعات خود به روی ساختارهای پروتئین‌های کروی

 

جان سی کندرو

 بریتانیا

۱۹۶۳

 

کارل زیگلر

 آلمان

برای کشف در زمینه شیمی و فناوری پلیمرها، کاتالیزگر زیگلر-ناتا

 

گویلو ناتا

 ایتالیا

۱۹۶۴

 

دوروتی هاجکین

 بریتانیا

برای تعیین ساختارهای مهم مواد بیوشیمیایی با استفاده از تکنیک‌های پرتوهای ایکس

۱۹۶۵

 

رابرت وودوارد

آمریکا

برای دستاوردهای برجسته او در سنتز آلی

۱۹۶۶

 

روبرت اس مالیکن

آمریکا

برای کار به روی کشش شیمیایی و ساختار الکترونیکی مولکولها از راه مطالعه تئوری اوربیتال مولکولی

۱۹۶۷

 

مانفرد ایگن

 آلمان

به خاطر مطالعاتی که در زمینه واکنشهای ابرسریع شیمیایی تحت تاثیر پالسهای بسیار کوتاه انرژی انجام دادند

 

رونالد نوریش

 بریتانیا

 

جرج پرتر

 بریتانیا

۱۹۶۸

 

لارس اونزاگر

آمریکا

به خاطر کشف موازنه‌ای لارس اونزاگر

۱۹۶۹

 

درک بارتون

 بریتانیا

برای توسعه مفهوم صورت بندی و کاربردهای آن در شیمی

 

آد هسل

 نروژ

۱۹۷۰

 

لوییز اف لیلویر

 آرژانتین

برای کشف نوکلئوتیدهای قندی و نقش آنها در بیوسنتزهای کربوهیدارتها

۱۹۷۱

 

گرهارد هرتزبرگ

 کانادا

برای شناخت ساختار الکترونیکی و هندسی مولکولها به خصوص رادیکالهای آزاد

۱۹۷۲

 

کریستین آنفینزن

آمریکا

برای کار بر روی ریبونوکلیزها

 

استنفورد مور

آمریکا

برای درک اتصالات موجود میان ساختار شیمیایی و فعالیت کاتالیکی مولکول ریبونوکلئویئک

 

ویلیام اشتین

آمریکا

۱۹۷۳

 

ارنست فیشر

 آلمان

به خاطر مطالعات مستقلی که بر روی فلزهای آلی انجام داده‌اند

 

جفری ویلکینسون

 بریتانیا

۱۹۷۴

 

پل فلوری

آمریکا

برای کار نظری و تجربی در شیمی فیزیک ماکرومولکولها

۱۹۷۵

 

جان کارنفورت

 استرالیا
 بریتانیا

برای کار بر روی استریوشیمی واکنشهای کاتالیزه شده توسط آنزیمها

 

ولادیمیر پریلاگ

/ 0 نظر / 82 بازدید