فهرست برندگان نوبل فیزیک 1

سال

برندگان نوبل فیزیک

ملیت

بر اساس

۱۹۰۱

 

ویلهلم کنراد رونتگن

آلمان

کشف پرتوهای رونتگن پرتوهای ایکس

۱۹۰۲

 

هندریک لورنتز

هلند

تأثیر مغناطیس بر تابش یا اثر زیمان

 

پیتر زیمان

هلند

۱۹۰۳

 

هانری بکرل

فرانسه

کشف پرتوزایی خودبه‌خودی، مطالعه پدیده‌های تابشی در کشف رونگتن

 

پیر کوری

فرانسه

برای تحقیق مشترک در مورد پدیده رادیو اکتیویته که توسط بکرل کشف شده بود

 

ماری کوری

لهستان
فرانسه

۱۹۰۴

 

جان استرات

بریتانیا

بررسی چگالی گازها و کشف آرگون

۱۹۰۵

 

فیلیپ لنارت

آلمان

کار برروی پرتوهای کاتدی

۱۹۰۶

 

جوزف جان تامسون

بریتانیا

رسانش الکتریکی گازها

۱۹۰۷

 

آلبرت آبراهام مایکلسون

ایالات متحده آمریکا

ساخت سنجش افزارهای دقیق اپتیکی و کاربردهای طیف نمایی و سنجه شناختی

۱۹۰۸

 

گابریل لیپمن

فرانسه

روش بازآفرینی رنگ در عکاسی بر اساس پدیده تداخل

۱۹۰۹

 

گولیلمو مارکونی

ایتالیا

توسعه ارتباط تلگرافی بی سیم

 

کارل فردیناند برون

آلمان

۱۹۱۰

 

یوهان دیدریک وان در والس

هلند

ارایه معادلات حالت گازها و مایعات

۱۹۱۱

 

ویلهلم وین

آلمان

به خاطر کشف قوانین تابش گرما

۱۹۱۲

 

گوستاف دالن

سوئد

به خاطر اختراع تنظیم کننده‌های خودکار، که در فانوسهای دریایی و راهنماهای شناور به کار می‌رود، فانوس دریایی

۱۹۱۳

 

هایک کامرلینگ اونس

هلند

پژوهش درباره فیزیک دماهای پایین و تولید هلیم مایع

۱۹۱۴

 

ماکس فون لائو

آلمان

برای کشف تفرق پرتوهای ایکس توسط بلورها

۱۹۱۵

 

ویلیام هنری براگ

بریتانیا

تحلیل ساختار بلوری توسط پرتوهای ایکس

 

ویلیام لورنس براگ

بریتانیا

۱۹۱۶

اعطا نشده

۱۹۱۷

 

چارلز گلوور بارکلا

بریتانیا

کشف پرتوی ایکس مشخصه عناصر

۱۹۱۸

 

ماکس پلانک

آلمان

برای خدمات او به پیشرفت فیزیک با کشف کوانتای انرژی

۱۹۱۹

 

یوهان اشتارک

آلمان

کشف اثر دوپلر در پرتوهای کانالی و شکافته شدن خطوط طیفی تحت تأثیر میدان الکتریکی

۱۹۲۰

 

شارل ادوارد گیوم

سوئیس

به خاطر کشف ناهنجاری‌های آلیاژ فولاد-نیکل که برای ساخت ابزار اندازه گیری دقیق فیزیکی کاربرد دارد

       

۱۹۲۱

 

آلبرت اینشتین

آلمان
آمریکا

به خاطر خدماتش به فیزیک نظری و به خصوص به دلیل توضیح‌هایش در مورد اثرهای فوتوالکتریک

۱۹۲۲

 

نیلز بور

دانمارک

به خاطر پژوهش بر ساختار اتمی و تابشهای اتمی

۱۹۲۳

 

رابرت میلیکان

آمریکا

برای اندازه گیری بار الکتریکی بنیادی و پژوهش بر اثر فتو الکتریک

۱۹۲۴

 

کارل مان گیورگ سیگبن

سوئد

کشف و پژوهشهای او درباره طیف نمایی پرتوی ایکس

۱۹۲۵

 

جیمز فرانک

آلمان

کشف قوانین برخورد الکترونها به اتم

 

گوستاو هرتز

آلمان

۱۹۲۶

 

ژان باپتیست پرن

فرانسه

پژوهش بر روی نا پیوستگی در ساختار ماده و به ویژه کشف تعادل رسوب گذاری

۱۹۲۷

 

آرتور هالی کامپتون

آمریکا

کشف اثری که به نام او نام گذاری شد، اثر کامپتون

 

چارلز تامسون ریس ویلسون

بریتانیا

کشف روش آشکار سازی مسیر ذرات باردار در بخار متراکم

۱۹۲۸

 

اون ویلانز ریچاردسون

بریتانیا

کار بر روی پدیده ترمیونیک و به خصوص برای کشف قانونی که به نام او نام گذاری شد

۱۹۲۹

 

لویی دوبروی

فرانسه

کشف طبیعت موجی الکترون‌ها

۱۹۳۰

 

سی وی رامان

/ 0 نظر / 33 بازدید