القاب قاجاری

مردان

 

احتشام • ادیب • آصف • اعتضاد • اعتماد • اعظم • افخم • اقبال • انتظام • بدیع • برهان‏ • بهادر • ثقة • حسام • خبیر • رشید  • ساعد • سالار • سدید • سعد • سهام • شجاع • شعاع • شمس • شهاب • صارم • صحت • صدر • صفا • صمصام • صنیع • صولت • ضرغام • ضیاء • ضیغم • ظفر • عاصم • عماد • عضد • علاء • عماد •
/ 1 نظر / 123 بازدید
PHONIX

خیلی جالب بود موفق باشی[لبخند]