جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد

 

 

 

 

دنزل واشنگتن (۲۰۰۱)

آدرین برودی (۲۰۰۲)

شان پن (۲۰۰۳)

جیمی فاکس (۲۰۰۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(۲۰۰۵)فافیلیپ سیمور هافمن

 رست ویتاکر (۲۰۰۶) 

 

 

 

 

 

 

 

دانیل دی-لوئیس (۲۰۰۷)

شان پن (۲۰۰۸)

جف بریجز (۲۰۰۹)

کالین فرث (۲۰۱۰)

ژان دوژاردن (۲۰۱۱)

/ 0 نظر / 8 بازدید