رودهای مهم جهان

رود نیل: سرچشمه رود، ارتفاعات اتیوپی با طول تقریبی 6600 کیلومتر و انتهای رود، دریای مدیترانه است.

رود آمازون: سرچشمه رود، ارتفاعات پرو با طول تقریبی 6420 کیلومتر و انتهای رود، اقیانوس اطلس است.

رود یانگ تسه کیانگ: سرچشمه رود، فلات تبت (چین) با طول تقریبی 6300 کیلومتر و انتهای رود، دریای چین شرقی است.

رود می سی سی پی: سرچشمه رود، ارتفاعات آمریکا با طول تقریبی 6226 کیلومتر و انتهای رود خلیج مکزیک است.

رود هوانگهو: سرچشمه رود، فلات تبت با طول تقریبی 4850 کیلومتر و انتهای رود دریای زرد است.

رود آمور: سرچمشه رود، ارتفاعات روسیه با طول تقریبی 4510 کیلومتر و انتهای رود اقیانوس آرام است.

رود مکنگ: سرچشمه رود، فلات تبت (چین) با طول تقریبی 4500 کیلومتر و انتها رود دریای جنوبی چین است.

رود ریودولاپلاتا: سرچشمه رود، کوههای آند غرب آمیرکای جنوبی با طول تقریبی 4380 کیلومتر و انتهای رود اقیانوس اطلس است.

رود اوب: سرچشمه رود، کوههای آلتائی روسیه با طول تقریبی 4350 کیلومتر و انتها رود دریای کارا است.

رود کنگو: سرچشمه رود، دریاچه تانگانیکا با طول تقریبی 4320 کیلومتر و انتها رود اقیانوس اطلس است.

رود لنا: سرچشمه رود، غرب مغولستان با طول تقریبی 4270 کیلومتر و انتهای رود دریای لاپتف است.

رود ایریش: سرچشمه رود، کوههای آلتائی روسیه با طول تقریبی 4250 کیلومتر و انتهای آن رود اوب است.

رود نیجر: سرچشمه رود، فلات فوتاجالون غرب آفریقا با طول تقریبی 4160 کیلومتر و انتهای رود خلیج گینه است.

رود ینی سیسی: سرچشمه رود، کوههای تان نواولا (مغولستان) با طول تقریبی 4130 کیلومتر و انتهای دریای کارا است.

رود یوگون: سرچشمه رود، کوههای راکی و مکنزی کانادا با طول تقریبی 3700 کیلومتر و انتهای رود دریای برینگ است.

رود ولگا: سرچشمه رود، فلات والدائی روسیه با طول تقریبی 3690 کیلومتر و انتهای رود دریاچه خزر است.

رود مکنزی: سرچشمه رود، کوههای مکنزی و فورت پروویدنس کانادا با طول تقریبی 3500 کیلومتر و انتهای رود دریای بوفورت است.

رود سنت لورنس: سرچشمه رود، مینه روتا در آمریکا شمالی با طول تقریبی 3350 کیلومتر و انتهای رود خلیج سنت لورانس است.

رود مادیوا: سرچشمه رود، فلات شمالی بولیوی با طول تقریبی 3315 کیلومتر و انتهای آن رود آمازون است.

رود سند (ایندوس): سرچشمه رود، هیمالیا با طول تقریبی 3180 کیلومتر و انتهای رود دریای عمان است.

رود سائوفرانسیسکو: سرچشمه رود، کوههای مانتیکرا در برزیل با طول تقریبی 2915 کیلومتر و انتهای رود اقیانوس اطلس است.

رود براهماپوترا: سرچشمه رود، رشته کوه هیمالیا به طول تقریبی 2897 کیلومتر و انتهای آن دلتای سند ربن خلیج بنگال است.

رود دانوب: سرچشمه رود، شوراتزوالد آلمان با طول تقریبی 2890 کیلومتر و انتهای رود دریای سیاه است.

رود دارلینگ: سرچشمه رود، کوههای گریت دی واید شرق استرالیا با طول تقریبی 2816 کیلومتر و انتهای رود مورای استرالیا است.

رود سالوین: سرچشمه رود، همیالیا با طول تقریبی 2785 کیلومتر و انتهای رود دریای آندامان است.

رود فرات: سرچشمه رود، کوههای آنتی توروس ترکیه با طول تقریبی 2700 کیلومتر و انتهای رود خلیج فارس است.

رود سیحون: سرچشمه رود، هندوکش افغانستان با طول تقریبی 2320 کیلومتر و انتهای رود، دریاچه آرال است.

رود گنگ: سرچشمه رود، هیمالیا با طول تقریبی 2500 کیلومتر و انتهای آن خلیج بنگال است.

رود اورال: سرچشمه رود، جنوب کوههای اورال روسیه با طول تقریبی 2450 کیلومتر و انتهای رود دریاچه خزر است.

رود کلرادو: سرچشمه رود، گراندکاوانتی کلرادو آمریکا با طول تقریبی 2320 و انتهای رود خلیج کالیفرنیاست.

رود اورنج: سرچشمه رود، کوههای داکنز برگه در آفریقای جنوبی با طول تقریبی 2092 کیلومتر و انتهای رود اقیانوس اطلس است.

رود هسی چیانگ: سرچشمه رود، شرق یون نان چین با طول تقریبی 1988 کیلومتر و انتهای رود دریای چین است.

رود دن: سرچشمه رود، دریای ایوان در روسیه با طول تقریبی 1970 کیلومتر و انتهای رود دریای سیاه است.

رود دجله: سرچشمه رود، کوههای توروس ترکیه با طول تقریبی 1851 کیلومتر و انتهای رود خلیج فارس است.

رود راین: سرچشمه رود، آلپ های سوییس با طول تقریبی 1236 کیلومتر و انتهای رود دریای شمال است.

دریای الب: سرچشمه رود، ارتفاعات سودتن در مواردی چک با طول تقریبی 1165 کیلومتر و انتهای رود دریای شمال است.

رود کرخه: سرچشمه رود، پیشکوه های زاگرس با طول تقریبی 1100 کیلومتر و انتهای آن رود دجله است.

رود لوار: سرچشمه رود، کوههای مرکزی فرانسه با طول تقریبی 1020 کیلومتر و انتهای رود خلیج بیسکای در اقیانوس اطلس است.

رود کارون: سرچشمه رود، زردکوه بختیاری با طول تقریبی 950 کیلومتر و انتهای رود خلیج فارس است.

رود اودر: سرچشمه رود، کوههای آلپ با طول تقریبی 860 کیلومتر و انتهای رود دریای بالتیک است.

سفید رود: سرچشمه رود، چهل چشمه استان کردستان با طول تقریبی 800 کیلومتر و انتهای رود دریای خزر است.

رود سن: سرچشمه رود، کوههای مرکزی فرانسه با طول تقریبی 776 کیلومتر و انتهای رود دریای مانش است.

زاینده رود: سرچشمه رود، کوه بختیاری با طول تقریبی 350 کیلومتر و انتهای رود باتلاق گاوخونی است

/ 0 نظر / 55 بازدید