فهرست برندگان نوبل فیزیک 2

۱۹۳۱

اعطا نشده

۱۹۳۲

 

ورنر کارل هایزنبرگ

آلمان

به خاطر ابداع مکانیک کوانتمی که کاربردهای آن علاوه بر چیزهای دیگر به کشف فرم‌های الوتروپیک هیدروژن انجامید، مکانیک کوانتوم

۱۹۳۳

 

اروین شرودینگر

اتریش

کشف مدلهای جدید پرباری در نظریه اتمی

 

پل دیراک

بریتانیا
آمریکا

۱۹۳۴

اعطا نشده

۱۹۳۵

 

جیمز چدویک

بریتانیا

کشف نوترون

۱۹۳۶

 

ویکتور فرانتز هس

اتریش
آمریکا

کشف تابش کیهانی، پرتو کیهانی

 

کارل دیوید آندرسون

آمریکا

کشف پوزیترون

۱۹۳۷

 

کلینتون دیویسون

آمریکا

کشف آزمایشگاهی تفرق الکترون‌ها توسط بلورها

 

جرج پاجت تامسون

بریتانیا

۱۹۳۸

 

انریکو فرمی

ایتالیا
آمریکا

آزمایش وجود عناصر جدید رادیو اکتیو تولید شده توسط تابش نوترونی و به خاطر کشف واکنش هسته‌ای توسط نوترون‌های کند

۱۹۳۹

 

ارنست ارلاندو لارنس

آمریکا

ابداع و تکامل سیکلوترون و نتایج به دست آمده توسط آن به خصوص شناسایی عناصر رادیو اکتیو مصنوعی، شتاب‌دهنده حلقوی

۱۹۴۰

اعطانشده

۱۹۴۱

اعطا نشده

۱۹۴۲

اعطا نشده

۱۹۴۳

 

اتو اشترن

آمریکا

کمک به پیشرفت روش باریکه ملوکولی، کشف گشتاور مغناطیسی

۱۹۴۴

 

ایزیدور ایزاک رابی

آمریکا

ابداع روش تشدید برای ثبت خواص مغناطیستی هسته‌های اتمی

۱۹۴۵

 

ولفگانگ پاولی

اتریش

کشف اصل طرد پاولی

۱۹۴۶

 

پرسی ویلیام بریجمن

آمریکا

اختراع وسیله‌ای برای تولید فشارهای فوق العاده زیاد و کشفهایی که از این طریف در زمینه فیزیک فشارهای بالا داشته‌است، فیزیک فشاربالا

۱۹۴۷

 

ادوارد ویکتور اپلتون

بریتانیا

پژوهش‌هایش در مورد فیزیک جو بالایی، به خصوص به خاطر کشف لایه معروف به اپلتون

۱۹۴۸

 

پاتریک بلاکت

بریتانیا

تکمیل روش اتاقک ابری ویلسون، و واقعیتهایی که به وسیله این روش در زمینه‌های فیزیک هسته‌ای و تابش کیهانی کشف کرد

۱۹۴۹

 

هیدکی یوکاوا

ژاپن

اثبات وجود مزونها بر پایه تحقیقات نظریش درباره نیروهای هسته‌ای

۱۹۵۰

 

سیسل فرانک پاول

بریتانیا

برای تکمیل و گسترش روش نور نگاشتی فرایندهای هسته‌ای و کشفهایش در مورد مزونها

۱۹۵۱

 

سر جان داگلاس کاکرافت

بریتانیا

در مورد استحاله هسته‌های اتمی به وسیله ذرات اتمی دارای شتاب

 

ارنست والتون

ایرلند

۱۹۵۲

 

فلیکس بلاک

آمریکا

به خاطر روشهای جدید درباره اکتشافها و آزمایشات تشدید مغناطیسی هسته

 

ادوارد میلز پورسل

آمریکا

۱۹۵۳

 

فریتز زرنیکه

هلند

برای اختراع میکروسکوپ تباین فاز و روشهای مریوط به آن

۱۹۵۴

 

ماکس بورن

بریتانیا

به خاطر تحقیقات بنیادی‌اش در مکانیک کوانتمی به خصوص برای تعبیر احتمالاتی او از تابع موج

 

والتر بوث

آلمان

برای ارائه روش تطابق و کشفهایش با بکارگیری این روش

۱۹۵۵

 

ویلیس اوژن لمب

آمریکا

پیدا کردن ساختار ریز طیف هیدروژن

 

پولیکارپ کوش

آمریکا

به منظور محاسبه دقیق گشتاور مغناطیستی الکترون

۱۹۵۶

 

جان باردین

آمریکا

برای مطالعه و تحقیق در مورد نیمرسانها و پیدا کردن اثر ترانریستور

 

والتر هاوسر براتین

آمریکا

 

ویلیام شاکلی

آمریکا

۱۹۵۷

 

تسونگ-دائو لی

تایوان
آمریکا

به منظور تحقیق درباره قوانین پاریته که در نهایت منجر به کشف‌های مهمی در مورد ذرات بنیادی شد

 

چن نینگ یانگ

تایوان
آمریکا

۱۹۵۸

 

پاول چرنکوف

روسیه

به خاطر کشف و تعبیر اثر چرنکوف، تابش چرنکوف

 

لیا فرانک

روسیه

 

ایگور یوگنیویچ تام

روسیه

۱۹۵۹

 

اوون چمبرلین

آمریکا

/ 0 نظر / 19 بازدید