فهرست فیلمهای سینمای ایران از سال 1309 تا 1330 به همراه کارگردانان

آبی و رابی (1309) آوانس اوگانیانس

انتقام برادر (1310) ابراهیم مرادیاوگانیانس

 حاجی آقا اکتور سینما (1311) آوانس اوگانیانس

دختر لر (1312) اردشیر ایرانی

بوالهوس (1313) ابراهیم مرادی
شیرین و فرهاد (1313) عبدالحسین سپنتا
فردوسی (1313) عبدالحسین سپنتا

چشم های سیاه (1315) عبدالحسین سپنتا

لیلی و مجنون (1316) عبدالحسین سپنتا

تغییر جو سیاسی و شروع جنگ جهانی باعث رکود فیلمسازی تا سال 1327 شد

 زندانی امیر (1327) اسماعیل کوشان
طوفان زندگی (1327) علی دریابیگی

واریته بهاری (1328) پرویز خطیبی

شرمسار (1329) اسماعیل کوشان

پریچهر (1330) فضل اله بایگان
خوابهای طلایی (1330) معزدیوان فکری
دستکش سفید (1330) پرویز خطیبی
شکار خانگی (1330) علی دریابیگی
کمرشکن (1330) ابراهیم مرادی
مستی عشق (1330) اسماعیل کوشان

برگرفته از سایت سینما-تئاتر

/ 0 نظر / 121 بازدید