عجایب هفتگانه جهان امروز

1-ساختمان امپایراستیت: آسمانخراشی در آمریکا، با 102 طبقه و گنجایش 80000 نفر.

2-تلسکوپ جودرل بنگ: بزرگترین تلسکوپ جهان در کشور انگلستان، به قطر 75 متر.

3-پل گلدن گیت: بزرگترین پل معلق جهان در آمریکا، به طول 4200 فوت.

4-کانال پاناما: کانالی بسیار طویل در پاناما، به طول 50 میل که اقیانوس اطلس و آرام را به هم وصل می کند.

5-اسپوتنیک 1: در شوروی، با وزن حدود 11 کیلوگرم هر 96 دقیقه یک بار به دور زمین چرخید تا اینکه در جو سوخت.

6-سد هوور: در آمریکا، به طول 1244 فوت، ارتفاع 726 فوت و آبگیر آن 247 میل فوت است.

7-ناتیلوس: اولین زیر دریائی اتمی جهان در آمریکا

/ 0 نظر / 18 بازدید