اطلاعاتی در مورد قرآن

قرآن معجزه جاوید پیامبر اکرم(ص) دارای ۱۱۴ سوره۳۰ -  جزء- ۱۲۰ حزب

۶۲۳۶ آیه -۷۷۷۰۱ کلمه -۳۲۳۶۷۱ حرف -۹۳۲۴۳ فتحه -۳۹۵۸۶کسره

۴۸۰۸ضمه-۱۹۲۵۳تشدید -۳۲۷۲ همزه - ۱۷۷۱مد- ۱۰۱۵۰۳۰نقطه

۵۰۹۸ محل وقف - قرآن در مدت ۱۳ سال در مکه و۱۰سال درمدینه مجموعا ۲۳ سال بر پیامبر (ص) نازل شده است .

قرآن توسط ابوالاسود دوئلی که ازشاگردان حضرت علی (ع) بود حرکت و اعراب گذاری شد

کلیه سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشود بجز سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم ندارد.

سوره نمل دارای دو بسم الله الرحمن الرحیم است که یکی در اول سوره ودیگری در آیه ۳۰ همان سوره به جهت نامه حضرت سلیمان (ع) میباشد .

اولین آیه ای که برپیامبر (ص) نازل شده است آیه اول سوره علق میباشد .

کوچکترین سوره قرآن سوره کوثر با ۳ آیه میباشد .

بزرگترین سوره قرآن سوره مبارکه بقره است که دارای ۲۸۶ آیه میباشد .

از جهت سوره ها سوره حدید که سوره ۵۷ قرآن است وسط قرآن قرار دارد

چهار سوره در قرآن دارای آیه سجده دار هستند که موقع خواندن یا شنیدن آنها سجده کردن واجب است وعبارتند از :سوره سجده-  فصلت -  نجم - علق

جمعا ۱۱ آیه در ۱۰سوره قرآن وجود دارد که موقع شنیدن وخواندن آنها سجده کردن مستحب است .

کوچکترین آیه قرآن آیه اول سوره (طه) است که دوحرف دارد وبزرگترین آیه قرآن درسوره بقره آیه ۲۸۲میباشد که دارای ۱۷۲ کلمه و۵۷۹ حرف است .

 

/ 1 نظر / 272 بازدید