سلسله مراتب کلیسای کاتولیک

کشیش:

این واژه از لحاظ ریشه شناسی از بزرگتر و ارشد گرفته شده و معنی sacerdos را در خود دارد که درزبانهای انگلیسی، فرانسه وآلمانی هیچ معادلی ندارد. کشیش مجری نیایش الهی و به ویژه بلند مرتبه ترین اقدام نیایش یعنی از خودگذشتگی است. در کلیسای کاتولیک رومی به مردی که به مدت ۶ تا ۷ سال نزد یک اسقف آموزش دینی دیده باشد کشیش گفته می شود. پس از این دوره آموزشی، فرد کشیش شده اجازه برگزاری موعظه دینی و انجام آیین های دینی را دریافت می کند. از وظایف مهم هر کشیش اجرای آیین های عشای ربانی است.معادل کشیش در اسلام «آخوند» و در یهودیت «خاخام» نامیده می شود. قانوناً تنها مردهای بالای 30 سال می توانند کشیش شوند، اگرچه با تشخیص اسقف می توان استثناتی نیز لحاظ کرد . به عنوان یک قانون کلی، کشیش ها در آیین کاتولیک نمی توانند ازدواج کنند، اما مردان متأهل می توانند کشیش شوند و این امر نیز مستلزم قوانین خاصی است.

 اسقف:

اسقف عضو تعیین شده روحانیت مسیحی است که به طور کلی به امور حکومتی و نظارتی گماشته می شود. در مسیحیت اسقف مسئولیت کشیش ارشد دارد و به ریش سفیدان ماند. در کلیسای کاتولیک روم، ارتدکس شرقی، کلیساهای ارتودکس آسیایی، کلیسای آشوری، در کلیساهای کاتولیک مستقل و در کلیساهای وابسته به کلیسای انگلیس، اسقف جانشین پاپ بوده که طبق یک مسیر مستقیم تاریخی بر می گردد به دوازده حواریون مسیح. در داخل این کلیساها، اسقف می تواند مقامهای روحانی، از جمله اسقف های دیگر را، تعیین کند. اسقف ها در میان رهبران کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدکس شرقی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اسقف ها عموماً مسئول هدایت منطقه ای هستند که بسیار پرجمعیت است.

اسقف اعظم:

در مسیحیت اسقف اعظم، اسقف ترفیع یافته ای است که رئیس یک قلمرو خاص زیر نظر اسقف است که از نظر اندازه، تاریخ و یا هر دو، ناحیه کلیسایى زیر نفوذ اسقف اعظم نامیده می شود. زمانی که یک اسقف، اسقف اعظم می شود، هیچ آداب خاصی درباره او صورت نمی گیرد، اما زمانی که فرد به درجه اسقفی نائل می شود، طی مراسم ویژه ای منصوب می شود اسقف اعظم الزاما قدرت بیشتری از اسقف ها ندارد، اما مسئولیت قلمروهایی را در اختیار دارد که بلند آوازه تر و مشهورتر است. اسقف اعظم نمی تواند ردایی را که پاپ و کاردینال ها برتن می کنند، بپوشد. برخی به صورت نادرست سنت تیموتی و تیتوس شاگران سنت پل را به عنوان اولین اسقفان اعظم کلیسا معرفی کرده اند. احتمالا آنها اسقف اعظم اما در معنای وسیع تر بودهند، یکی از آنها اسقف اعظم آسیای صغیر و دیگری اسقف اعظم جزیره کرت بوده است.

کاردینال:

در کلیسای کاتولیک رم کاردینال شخص عالی مقامی است که در دومین مقام پس از پاپ قرار دارد.واژه کاردینال از ریشه لاتینcardo به معنای پاشنه مشتق شده است،چرا که کاردینال ها به عنوان «لولای درِ کلیسا» به شمار می روند. روی هم رفته، کاردینال ها، شورای سرّی کاردینال های انتخاب پاپ را تشکیل می دهند. کاردینالها به سه درجه تقسیم بندی می شوند:

کاردنیال اسقف ها، کاردینال کشیش ها و کاردینال دیکون ها. پاپ، کاردینال های تازه ای نیز منصوب کرده است که کاردینال های شورای کلیسایی نامیده می شوند. در برخی مواقع از کاردینال ها به عنوان «پرنس های کلیسا» نام برده می شود. این طبقه از روحانیان کاتولیک مهم ترین مشاوران پاپ هستند و بسیاری از آنها در سازمان اداری واتیکان مشغول فعالیت بوده و بر اداره مقر پاپ نظارت دارند. علاوه بر این، آنها مسئول انتخاب پاپ ها هستند و عده ای از آنها در فاصله ای که پاپ از دنیا می رود و تا انتخاب پاپ بعدی مسئولیت کلیسا را بر عهده دارند.از قرن ۱۳ کاردینال ها با لباس رسمی قرمز رنگشان شناخته می شوند که این رنگ نماد اشتیاق آنها برای مرگ در راه ایمان در صورت لزوم است.کاردینال ها همچنین بالای نشان خود کلاه لبه دار و منگوله دار بزرگی به نام galero قرار می دهند که نماد باستانی اداره ای است که در آن خدمت می کنند.از سال ۱۶۳۰، کاردینال به عنوان یک لقب محسوب می شود که درست پس از نام خانوادگی آنها قرار گرفته و جزئی از نام آنها تلقی می شود و پیش از آن واژه Eminence را به کار می برند که به معنای عالی مرتبه است.مانند عالی جناب تئودور کاردینال مک کریک، اسقف واشنگتون

 پاپ:

پاپ لقب رهبر کاتولیک های جهان است. وی والاترین و مقدس ترین مقام مذهبی در کلیسای کاتولیک روم است که بالاترین مقام مذهبی در کلیسای کاتولیک محسوب می شود. واژه پاپ، معنای پدر در زبان لاتینی را می دهد. پایتخت پاپ کشور کوچک و سمبولیک واتیکان است. پاپ کنونی بندیکت شانزدهم خوانده می شود که پس از درگذشت ژان پل دوم به این مقام رسیده است. پاپ توسط روحانیون مقیم رم و اطراف آن انتخاب می شد. در سال ۱۰۵۹، حق انتخاب به کاردینال های کلیسای مقدس رم داده شد و در سال ۱۱۷۹، حق رای تمامی کاردینالها، یکسان اعلام شد. پاپ اوربان ششم که در سال ۱۳۷۸ انتخاب شد، آخرین پاپی بود که در زمان انتخاب کاردینال نبود. قانون کلیسا می گیود که اگر یک فرد غیر روحانی انتخاب شود باید از رئیس مجمع کاردینالها تقدیس اسقفی بگیرد. در قوانین کنونی کلیسا، پاپ توسط کاردینال هایی که کمتر از ۸۰ سال دارند، انتخاب می شود. برای پاپ القاب متعددی بکار رفته و می رود از جمله؛ اسقف رم، جانشین مسیح، خادم خادمان خدا، جانشین شاهزاده حواریونف کاهن بزرگ و پیشوای مذهبی.

/ 0 نظر / 348 بازدید