ورزش‌های المپیک زمستانی

رشته ورزشی

سال‌ها

رویدادها

رویدادها دربازی‌های ۲۰۱۰

اسکی آلپاین

از ۱۹۳۶

۱۰

اسکی سرعت٬ مارپیچ سرعت٬ مارپیچ بزرگ٬ مارپیچ کوچک و سوپر ترکیبی مردان و زنان.

بیاتلون

از ۱۹۶۰

۱۰

اسپرینت (مردان: ۱۰ کیلومتر; زنان: ۷.۵ کیلومتر)٬ انفرادی (مردان: ۲۰ کیلومتر; زنان: ۱۵ کیلومتر)٬ تعقیبی (مردان: ۱۲.۵ کیلومتر; زنان: ۱۰ کیلومتر)٬ امدادی (مردان: ۴x۷.۵ کیلومتر; زنان: ۴x۶ کیلومتر)٬ and the mass start (مردان: ۱۵ کیلومتر; زنان: ۱۲٫۵ کیلومتر

بابسلد

۱۹۲۴-۱۹۵۶
۱۹۶۴-اکنون

۳

چهارنفره مردان٬ دونفره مردان و دونفره زنان

اسکی صحرانوردی

از ۱۹۲۴

۱۲

اسپرینت مردان٬ اسپرینت تیمی٬ ۳۰ کیلومتر تعقیبی٬ ۱۵ کیلومتر٬ 50 کیلومتر و ۴x۱۰ کیلومتر امدادی٬ اسپرینت زنان٬ اسپرینت تیمی٬ ۱۵ کیلومتر تعقیبی٬ ۱۰ کیلومتر٬ ۳۰ کیلومتر (زنان) و ۴x۵ کیلومتر امدادی.

کرلینگ

۱۹۲۴
۱۹۹۸–اکنون

۲

مردان و زنان

اسکیت نمایشی

از ۱۹۲۴

۴

انفرادی زنان و مردان٬ دونفره و رقص یخی

اسکی نمایشی

از ۱۹۹۲

۶

مگول٬ آریال٬ اسکی‌کراس٬ سوپرپایپ٬ و اسلوپستایل

هاکی روی یخ

از ۱۹۲۴

۲

مردان و زنان

لژسواری

از ۱۹۶۴

۳

انفرادی زنان و مردان٬ دونفره مردان

دوگانه

از ۱۹۲۴

۳

مردان ۱۰ کیلومتر انفرادی شیب عادی٬ ۱۰ کیلومتر انفرادی و تیمی شیب بزرگ

اسکیت سرعت مسیر کوتاه

از ۱۹۹۲

۸

۵۰۰ متر مردان و زنان٬ ۱۰۰۰ متر٬ ۱۵۰۰ متر٬ ۳۰۰۰ متر امدادی زنان; و ۵۰۰۰ متر امدادی مردان

اسکلتون

۱۹۲۴ ۱۹۴۸
از ۲۰۰۲

۲

مردان و زنان

پرش با اسکی

از ۱۹۲۴

۳

انفرادی شیب بزرگ مردان٬ انفرادی شیب کوچک و تیمی شیب بزرگ

اسنوبرد

از ۱۹۹۸

۶

مارپیچ بزرگ پارالل زنان و مردان٬ نیم‌لوله و انوبردکراس

اسکی سرعت

از ۱۹۲۴

۱۲

۵۰۰ متر زنان و مردان٬ ۱۰۰۰ متر٬ ۱۵۰۰ متر٬ ۵۰۰۰ متر و پرسوت تیمی٬ ۳۰۰۰ متر زنان; ۱۰۰۰۰ متر مردان

/ 1 نظر / 43 بازدید